You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Madonas novada pašvaldības SIA
“MADONAS SLIMNĪCA”


Slimnīca Madonā dibināta 1931. gadā. Pieaugot vajadzībām un attīstoties veselības aprūpes tehnoloģijām, divas reizes mainīts slimnīcas izvietojums pilsētā.Padomju laikā slimnīca darbojās kā pašvaldības budžeta iestāde. Kopš 1997. gada slimnīca bija rajona pašvaldības uzņēmums, bet no 2004.gada – pašvaldības SIA.

SIA „Madonas slimnīca” ir viena no 26 Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcām, kurā galvenokārt tiek sniegta veselības aprūpe bijušā Madonas rajona novadu pacientiem, bet lielo locītavu protezēšanu veic visas valsts pacientiem. Tā, kā pacientam ir tiesības izvēlēties ārstu un ārstniecības iestādi, kā arī mūsu speciālistiem ir laba reputācija, mūsu slimnīcā ārstējas arī daudzi blakus esošo teritoriju pacienti: īpaši no Gulbenes, Jaunpiebalgas un Balviem.

Nacionālais veselības dienests saskaņā ar līgumu 2012. apmaksāja tikai 4046 pacientu ārstēšanu mūsu slimnīcas diennakts stacionārā, bet tika ārstēti 6 581 pacienti. Tā, ka 2010. un 2011. gadā situācija bija līdzīga, tika pieņemts lēmums ar 2013. gadu pacientus vairāk orientēt uz ambulatorās ārstēšanas veidiem, tajā skaitā dienas stacionārā. 

Minētā realizēšanai 2013. gadā dienas stacionārā vidēji bija atvērtas 28 gultas (2012. gadā tikai 13). Dienas stacionārā 2013. gadā tika ārstēti 2836 pacienti, 2012. gadā tikai 1284.

Ļoti efektīvi izmantojām 2012. gada nogalē pie uzņemšanas nodaļas atvērtās observācijas gultas. Gada laikā tajās bija ievietoti 1034 pacienti. Tas ir 10,6% no kopējā pacientu skaita uzņemšanas nodaļā. Vairāk spējušas tikai Jēkabpils slimnīca 13,3%, Cēsu slimnīca 12,4%, Jūrmalas slimnīca 10,8%. Vienlaikus bijām spiesti aizvērt daļu no nodaļās atvērtajām diennakts stacionāra gultām. Ja 2012. gadā bija atvērtas 104 stacionāra gultas, gadu iepriekš pat 106. 2013.gadā pietika ar vidēji atvērtām 82 gultām, kuras bija noslogotas tikai 78,44%. Stacionēto pacientu skaits diennakts stacionārā no 6581 2012. gadā samazinājās uz 4699 pagājušajā gadā. Diennakts stacionārā stacionēti tikai 62% no kopējā stacionēto skaita. Vidējais ārstēšanas ilgums diennakts stacionārā saglabājies gandrīz iepriekšējā līmenī: 2012.gadā bija 4,9 dienas, 2013. gadā 5 dienas. Minētais uzņēmumam ļāva finansiāli izdevīgāk pildīt līgumsaistības ar Nacionālo veselības dienestu.

Ja salīdzina ar desmit citām lokālajām slimnīcām, Madonas slimnīcā ir viens no zemākajiem stacionārās mirstības rādītājiem valstī - 2011. gadā 2.14%, 2012. gadā 2.17 %. 2013. gadā 3,09 (te jāņem vērā, ka 2013. gadā diennakts stacionārā uz kuru attiecina šo rādītāju, tika stacionēts par 1/3 pacientu mazāk kā visus iepriekšējos gadus- vieglākie pacienti atradās observācijas gultās un dienas stacionārā). Tradicionāli saglabājies arī neliels uz citiem stacionāriem pārvesto pacientu procents - 2011. gadā 2.55%, 2012. gadā 1.79%, 2013. gadā 2,40%, jo daudzus sarežģītus izmeklējumus un ārstēšanas metodes veic uz vietas mūsu slimnīcā. 2013. gadā uz 3080  pieaudzis ambulatoro operāciju skaits, kas ir ievērojami vairāk kā 2012. gadā (1538) un 2011. gadā (1624). Laikā, kad vairumā slimnīcu dzemdību nodaļās bija vērojams dzemdību skaita kritums, mūsu slimnīcā dzemdību skaits palielinājās: 2011. gadā dzemdēja 344 jaunās māmiņas, 2012. gadā- 392, bet 2013. gadā 401.

Ņemot vērā, ka 18 no 44 ārstiem un 27 no 112 vidējā posma personāla ir vecāki par 55 gadiem, 2013. gadā aktualizēta medicīnu studējošo apzināšana, lai organizētu piesaisti uzņēmumam. Ar 2013. gada 1. septembri uzsākām maksāt stipendiju pirmā gada rezidentei ķirurģijā un 5. kursa medicīnas studentam nākošajam traumatologam. Lai palielinātu operatīvo aktivitāti, pieņemts darbā vēl viens  anesteziologs reanimatologs.

Mēs lepojamies ar ginekologiem, kuri uzsākuši histeroskopiju un laparoskopisko operāciju veikšanu. Traumatologi veikuši rekordskaitu lielo locītavu endoprotezēšanu (kopā 223), programmā prognozējamās invaliditātes mazināšanai vairāk valstī paveikusi tikai Liepājas slimnīca. Tomēr nav izdevies apgūt Nacionālā veselības dienesta atvēlēto kvotu, kādēļ 2014. gadam atvēlētais finansējums lielo locītavu protezēšanai vairāk kā par LVL 78000,- mazāks kā iepriekšējā gadā.

    Īstenoti nopietni projekti uzņēmuma materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā:

Pabeigti darbi ar ERAF finansējumu. Izdevās vienoties ar SIA „Komforts” par darbu turpināšanu centralizētās sterilizācijas izbūvei.

2013. gadā par LVL 459680,- iegādāti pamatlīdzekļi. Lielākā summa tērēta par datortomogrāfu (LVL 320597,-) Iegādāts arī apkures katls, zāles pļāvējs. Salīdzinājumam 2011. gadā iegādāti pamatlīdzekļi tikai par LVL 48 953, 2012. gadā par LVL 791251.

Salīdzinoši liels bija novada pašvaldības devums. Atvēlēti LVL 100000,- datortomogrāfa iegādei. Par šo summu palielināts pamatkapitāls.

2013. gadā uzņēmumā tiek mainīta vadības struktūra. Izveidota valde 4 cilvēku sastāvā.

Par Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" valdes priekšsēdētāju iecelts Artis Stuburs.

Par valdes locekļiem iecelti: Astrīda Svilāne, Rita Antonoviča un ilggadīgais slimnīcas vadītājs Bruno Kokars.

2015.gada 31.jūlijā valdes sastāvā tiek veiktas izmaiņas un  valdes locekļa pienākumus beidz pildīt B.Kokars.

2016.gada 23.septembrī valdes locekles pienākumus beidz pildīt R.Antonoviča.

2017.gada 16.maijā valdes locekļa pienākumus sāk pildīt Andis Audže.


E-pasta adreses saziņai:

artis.stuburs@madonasslimnica.lv

astridasvilane@madonasslimnica.lv

andis.audze@madonasslimnica.lv

Valdes priekšsēdētājs A. STUBURS

 

Strukturālā shēma

Statūti

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 

Privātuma politika 

Trauksmes celšanas kārtība 

Pretkorupcijas pasākumu plāns